Master-Sport Automobiltechnik (MS) GmbH zawarł porozumienie z Renault

Master-Sport Automobiltechnik (MS) GmbH zawarł porozumienie z Renault

Master Sport Automobiltechnik (MS) GmbH informuje że po kilku latach sporu z producentem samochodów Renault doszło do ugody oraz podpisania umowy o koegzystencji marek. Firma prowadzi działalność na globalnym rynku motoryzacyjnym, posiada również oddział w Polsce gdzie zlokalizowane jest nowoczesne centrum produkcyjno ? dystrybucyjne.
Koncern Renault w roku 2007 wywołał spór zarzucając firmie Master Sport Automobiltechnik (MS) GmbH , że istnienie słowa „master” w nazwie firmy narusza interesy i prawa marki Renault. Według nieprawdopodobnej interpretacji prawników Renault słowo to kojarzy się jednoznacznie z samochodem Renault Master i w ten sposób narusza prawa tejże marki.
Spór pozornie drobny przerodził się w wieloletni proces o ochronę międzynarodowych znaków towarowych. Ostatecznie po kilku latach batalii przed niemieckim sądem i urzędami patentowymi oraz poniesieniu niebanalnych kosztów z tym związanych koncern Renault został „zmuszony” do podpisania ugody przed Urzędem Patentowym w Monachium w którym uznaje współistnienie marki Master Sport i jej znaków towarowych.
Uznanie przez Renault marki Master Sport otwiera możliwość ekspansji na rynek francuski i rynki gdzie Renault ma duży udział w sprzedaży. Został zatwierdzony plan rozwoju marki Master Sport we Francji. Podjęto pierwsze konkretne działania handlowe będące konsekwencją wyjątkowo udanej obecności marki Master Sport na targach EquipAuto 2013 w Paryżu i zawartych tam kontraktów.