RODO

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r. przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających,


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


, podaje co następuje.

1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży towarów handlowych, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się w tym w związku obsługiwanymi transakcjami, dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych i statystycznych. Natomiast, po uzyskaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron www lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;

4. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP lub REGON.

5. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie trzecim przez:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice; lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

6. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora danych, w szczególności na podstawie danych o wcześniej znajdujących u administratora danych towarach handlowych, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego tendencji. Profilowanie dotyczy osób fizycznych, które wcześniej wyrażą dobrowolną zgodę marketingową i będzie prowadzone celem dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą.

7. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu: rodo@master-sport.de

9. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

10. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.

11. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. Polityka bezpieczeństwa informacji.
Aby udzielić zgody zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza znajdującego się poniżej.
Aby zmienić/wycofać zgodę należy tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@master-sport.de

Wyrażam zgodę na:


a) przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


, w tym w celu:
– obsługi umów (realizacji transakcji) lub
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych lub
– w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez:


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


lub


– w celach marketingowych, polegających na profilowaniu moich danych osobowych, w tym w sposób zautomatyzowany, celem dostosowania informacji handlowej przez administratora danych do potrzeb i zainteresowań mojej osoby.


b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez
● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice;


lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

Oświadczam, że ukończyłem/am 16 rok życia oraz że zostałem poinformowany, iż:


a) administratorem moich danych osobowych jest


● MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice
● Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice
, rodo@master-sport.de,

b) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,


c) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji procesów handlowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania,


d) w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,


e) zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: rodo@master-sport.de oraz


f) wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.