PLAN INWESTYCYJNY MS (kupimy udziały/akcje firm)

PLAN INWESTYCYJNY MS (kupimy udziały/akcje firm)

Firma Master-Sport Automobiltechnik (MS) zainwestuje, wykupi pakiet akcji, udziałów w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży motoryzacyjnej.

Zakupione firmy zostaną włączone w skład grupy produkcyjnej „MS-Automotive Group” pod logiem MS.

Intensywny wzrost sprzedaży oraz inwestycje w zakresie produkcji części na pierwsza zabudowę, wymusiły na zarządzie firmy zrewidowanie planów inwestycyjnych.
Dla zaspokojenia stale rosnącego popytu, konieczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych firmy. W tym celu, finansowe nadwyżki operacyjne, zostaną przesunięte na cele inwestycyjne.
Zabezpieczenie potencjału produkcyjnych odbywać się będzie dwutorowo:
– przyspieszenia rozbudowy Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnego w Polsce
– przejęcia, wykupu pakietu akcji/udziałów zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjnej (na terenie europy), z kluczowych z punktu widzenia firmy, grup towarowych.

Kontakt oraz przyjmowanie ofert, pod adresem:
investments@master-sport.de