3 lata gwarancji na produkty Master - Sport

3 lata gwarancji na produkty Master – Sport

Master-Sport Automobiltechnik (MS) wprowadza na wybrane produkty nową 3 letnią gwarancję lub gwarancję na przebieg. Nowa wydłużona gwarancja jest potwierdzeniem wieloletniej obecności na rynku, utrzymywaniem najwyższych standardów jakości, trwałości oraz bardzo pozytywnych opinii użytkowników. Produkty Master-Sport posiadają wszystkie niezbędne na poszczególnych rynkach certyfikaty jakości min niemiecki TUV stwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001. Master-Sport bierze również udział w projektowaniu rozwiązań na pierwszą zabudowę oraz dostarcza swoje produkty na rynek pierwotny.

Ogólne warunki gwarancji

1. Większość produktów oferowanych przez firmę Master-Sport Automobiltechnik (MS) objęte zostało gwarancją udzielaną przez producenta zgodnie z określonymi przez niego warunkami i czasem trwania. W przypadku zakupu produktu i montażu go w profesjonalnym warsztacie serwisującym pojazdy marek i modeli do któych oferowane są części Master Sport na wybrane produkty udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, której warunki precyzuje punkt 3.

2. Podstawowymi dokumentami poświadczającymi prawo do składania roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych są:
– dowód zakupu produktu (paragon lub faktura)
– karta gwarancyjna Master-Sport (z odpowiednimi pieczęciami oraz stanami licznika w momencie montażu i wystąpienia usterki)
– karta zgłoszenia reklamacji Master-Sport

3. Na wybrane produkty marki Master-Sport Automobiltechnik (MS) udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg. W jej ramach Master-Sport Automobiltechnik (MS) zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub usterek zakupionych produktów, a w przypadku gdy dana wada lub usterka, mimo napraw, wystąpi po raz trzeci bądź jest niemożliwa do usunięcia, do wymiany towaru na nowy, wolny od wad i usterek. Naprawy i wymiany będą realizowane wyłącznie w profesjonalnych warsztatach serwisujących pojazdy marek i modeli do których ofertowe są części Master Sport.
Warunkiem utrzymania prawa do 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg udzielanej przez MS jest coroczny, płatny przegląd pojazdu (w tym elementu objętego gwarancją) wykonany w warsztacie który dokonał montażu. Przeglądy będą potwierdzane pieczęcią warsztatu umieszczaną na karcie gwarancyjnej produktu. Karta gwarancyjna z odpowiednimi pieczęciami z przeglądów pojazdu oraz dowód zakupu produktu są dokumentami wymaganymi do zachowania 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, umożliwiającymi zgłoszenie roszczenia z jej tytułu. 3-letnia gwarancja nie obejmuje produktów zamontowanych w pojazdach użytkowych lub wykorzystywanych do celów zawodowych bądź zarobkowych, oraz pojazdów nie posiadających fabrycznych zabezpieczeń licznika kilometrów.

3 letnia ochrona nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych wskutek:

 • standardowego zużycia eksploatacyjnego
 • eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi (w tym niewłaściwego zasilania) lub jego przeznaczeniem,
 • awarii, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem produktu w warunkach nie odpowiadających jego właściwościom (wilgotność, temperatura, zalanie cieczą, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia),
 • uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej produktu
 • w wyniku zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,
 • usunięcia numerów umożliwiających identyfikację produktu,
 • zwarcia instalacji elektrycznej lub elektronicznej,
 • nieprawidłowego montażu lub montażu przy użyciu nieprawidłowych narzędzi.

Lista produktów objętych wydłużoną 36 miesięczną gwarancją:

 1. Klocki Hamulcowe
 2. Tarcze Hamulcowe (z wyłączeniem Tarcz Hamulcowych z łożyskiem)
 3. Filtry powietrza
 4. Filtry paliwa
 5. Filtry oleju
 6. Filtry kabinowe
 7. Świece zapłonowe

Karta_gwarancyjna

Karta zgłoszenia reklamacji