Projekty UE

INNOMOTO

Wiesław Rutka Master – Sport – Automobiltechnik (MS) Production – Distribution Center w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 realizuje projekt pt.: „Technologia produkcji innowacyjnego filtra oleju z separatorem magnetycznym i elektronicznym wskaźnikiem zużycia” nr projektu POIR.01-02.00-00-0268/16-00. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii produkcji innowacyjnych filtrów olejowych z separatorem magnetycznym i elektronicznym wskaźnikiem zużycia.

Głównym celem projektu jest opracowanie serii innowacyjnych inteligentnych filtrów klasy EKO. Filtry będą obejmować cztery kluczowe technologie (separacja magnetyczna + składanie materiału filtracyjnego + pomiar + diagnostyka). W ramach tych technologii możliwe jest wprowadzenie na rynek serii zaawansowanych produktów dedykowanych sektorom motoryzacyjnym (w tym sektorowi sportów motorowych).

Kluczowe zadania w projekcie:

– Badania metod magnetycznej separacji zanieczyszczeń oleju
– Badania elektronicznego systemu diagnostyki filtra
– Badania metod formowania materiału filtracyjnego
– Integracja elementów składowych i budowa prototypu SMART FILTRA
– Testowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych
– Efektem prac badawczych i rozwojowych realizowanych w projekcie będzie gotowy do wdrożenia prototyp wkładu filtracyjnego typu SMART w różnych wersjach wyposażenia i funkcjonalności.

Innowacyjne cechy projektu:

1. Pierwszy stopień filtracji: separacja magnetyczna, działająca równolegle do filtracji standardowej
2. Drugi stopień filtracji: za pomocą filtrującego podwójnie składanego materiału
3. Elektroniczny system do pomiaru wybranych właściwości fizykochemicznych ośrodka
4. Zdalny system diagnostyczny informujący użytkownika o parametrach.

Wartość projektu: 9 820 712,40 zł
Wartość dofinansowania: 6 337 349,52 zł.

IUSER
Wiesław Rutka Master – Sport – Automobiltechnik (MS) Production – Distribution Center w okresie od 01.06.2018 do 31.05.202 realizuje projekt pt.: „Technologia produkcji innowacyjnego filtra oleju z separatorem magnetycznym i elektronicznym wskaźnikiem zużycia” nr projektu POIR.01-02.00-00-0268/16-00. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji innowacyjnego na skalę światową, inteligentnego modułowego banku energii elektrycznej uniwersalnego zastosowania – CUBE – Customizable Universal Bank of Energy

Kluczowe zadania w projekcie:

Badania elektroniki kontrolującej pracę zintegrowanego systemu bateryjnego
– Badania uniwersalnego systemu diagnostyki,sensoryki i komunikacji bezprzewodowej
– Badania systemu mechanicznego połączenia elementów macierzy wraz z modułami chłodzącymi
– Wykonanie demonstracji prototypu urządzenia zintegrowanego w warunkach operacyjnych
– Testowanie opracowanych rozwiązań z obszaru elektroniki,mechaniki i układów sterujących
– Sprawdzenie zintegrowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych dla różnych aplikacji

Innowacyjne cechy projektu:

1.System ENERGOEFEKTYWNOŚĆ+dedykowany do zastosowań autonomicznych oraz w stacjonarnych sys. zintegrowanych
2.Inteligentne monitorowanie trendów pracy i użytkowania obciążenia
3.Diagnostyka wszystkich elementów składowychCUBE
4.Modułowość i prostota konfiguracji mechanicznej i elektrycznej systemu
5.Dowolny kształt macierzy elementów system
6.Szybka konfiguracja sys. Wystarczy spiąć mechanicznie i elektrycznie a system sam skonfiguruje działanie
7.Stała kontrola parametrów pracy modułów przez system diagnostyczny pracujący w czasie rzeczywistym zintegrowany z każdym modułem
8.Monitorowanie awarii sys. CUBEw czasie rzeczywistym
9.Chłodzenie wodne macierzy CUBE z użyciem dodatkowych modułów konfigurowalnych tak samo jak moduły podstawowe systemu

Wartość projektu: 6899490,00 zł
Wartość dofinansowania: 4317402,38 zł.

Go to Brand
Wiesław Rutka Master – Sport – Automobiltechnik (MS) Production – Distribution Center w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2018 realizuje projekt pt.: „Promowanie innowacyjnych polskich produktów sektora automotive, obejmujących innowacyjne na skalę światową rozwiązania z obszaru inteligentnych akumulatorów samochodowych, zaawansowanych filtrów oleju oraz pasywnie sterowanych amortyzatorów, opracowane przez dział B+R Master – Sport Gorlice” nr projektu POIR.03-03.03-12-0022/17. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt zakłada promocję polskich innowacyjnych rozwiązań o wysokim wysyceniu technologicznym, które opracowane zostały przez dział B+R Master – Sport w Gorlicach przy współpracy z polskimi jednostkami naukowo-badawczymi. Rozwiązania obejmą następujące kluczowe trzy grupy produktowe:
1. samochodowe akumulatory litowe typu SMART ( z możliwością zastosowania w innych obszarach)
2. samochodowe filtry oleju z magnetycznym separatorem cząstek metalicznych
3. samochodowe amortyzatory o sterowanej charakterystyce pracy.

Celem projektu jest wypromowanie na rynkach zagranicznych grupy nowoopracowanych polskich produktów z sektora automotive marki Master-Sport (MS Automotive). Innowacyjna grupa produktów obejmuje rozwiązania opracowane w dziale B+R w Gorlicach związane z nowego typu magazynami energii (akumulatory litowe wyposażone w elektronikę sterującą, systemy SMART oraz komunikację), filtry oleju z innowacyjnym separatorem magnetycznym cząstek metalicznych NeoMAG oraz amortyzatory ze sterowaną charakterystyką pracy zapewniającą stabilność warunków pracy w każdym obciążeniu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 919 300,00 zł

Koszty kwalifikowane: 708 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 354 000,00 zł.

Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Wiesław Rutka Master – Sport – Automobiltechnik (MS) Production – Distribution Center w okresie od 01.12.2017 do 30.11.2018 realizuje projekt pt.: „Platforma B2B wspomagająca procesy biznesowe w zakresie sprzedaży części samochodowych” nr projektu RPSL.03-03.00-24-07HA/16-005. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3.„Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt zakłada stworzenie zautomatyzowanego systemu internetowego, który pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować procesy towarzyszące produkcji i sprzedaży oraz zamówieniom i dostawom produktów.

Rezultatem projektu będzie elektroniczny system sprzedaży z możliwością wystawiania faktur z podpisem elektronicznym, składaniem zamówień internetowych zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Platforma będzie połączona ze stanami magazynowymi systemem do wysyłki zamówień oraz zintegrowana systemami partnerów biznesowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 957 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 341 700,00 zł