Polityka jakości

Monachium dn. 26.10.2021 r.

POLITYKA JAKOŚCI GRUPY MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH


Celem naszej działalności jest projektowanie, produkcja i dystrybucja samochodowych części zamiennych i akcesoriów oraz ich doskonalenie przy równoczesnym poszerzaniu udziału w międzynarodowym rynku części zamiennych branży motoryzacyjnej.


Zobowiązaniem naszego działania jest zagwarantowanie rzetelnej realizacji zawieranych umów i stałego dążenia do podnoszenia jakości świadczonych usług i procesów przy doskonaleniu systemu zarządzania jakością i jednoczesnym zapewnieniu podmiotom Grupy MASTER-SPORT i jej systemowych partnerów
stabilnego rozwoju.


NINIEJSZĄ POLITYKĘ JAKOŚCI REALIZUJEMY PRZEZ:


● Identyfikowanie i zrozumienie zainteresowanych stron związanych z funkcjonowaniem naszej organizacji
● Dokładne i nieustanne identyfikowanie potrzeb Klientów i badanie nowych rynków, zachowań konkurencji
● Reagowanie na wszystkie sygnały płynące od Klientów i Partnerów
● Analizę ryzyk / szans odnoszących się do realizacji procesów, celów oraz ich następstw
● Dążenie do uzyskania optymalnej ceny oferowanych produktów przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej ich jakości
● Zapewnienie kompleksowości dostaw
● Ciągłe poszukiwanie i ocena dostawców
● Współpraca oraz wspieranie techniczne i marketingowe naszych
● Klientów i Partnerów systemowych
● Uwzględnianie uwarunkowań międzynarodowych wpływających na rynek naszych produktów
● Wykorzystywanie systemowych zasad współpracy w Grupie do ciągłego doskonalenia wyrobów, procesów i systemu
● Zrozumienie Polityki i dostęp dla zainteresowanych stron


Gwarancją realizacji Polityki Jakości Firmy jest wdrożony i rozwijany wspólny z Oddziałem w Polsce System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2015 i jego oddziaływanie na podmiot zależny i współpracujący w Polsce tj. MASTER-SPORT – AUTOMOBILTECHNIK /MS/ PRODUCTION – DISTRIBUTION CENTER.


Prezes Zarządu

Wiesław Rutka